Terms and Conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข (Terms and Conditions) การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz ทุกท่านจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขให้เข้าใจก่อนที่ท่านจะสมัครสมาชิกกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz เพราะหากท่านใดละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขแม้แต่ข้อเดียว ท่านจะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz ของเราทันที และทุกท่านต้องยอมทำตามข้อบังคับและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Terms and Conditions

10 ข้อบังคับและเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการกับเว็บ ufabetbuild.xyz

  1. ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกใช้งาน = การสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการกับทางเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz ทุกท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และทุกท่านต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามบัตรประชาชนทุกประการ หากท่านใดปลอมแปลงเอกสารหรือให้ข้อมูลเท็จ ท่านจะถูกปฏิเสธการเป็นสมาชิกทันที หากท่านไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับนี้
  2. ข้อมูลส่วนตัว = ทางเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz จะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของทุกท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา รับรองว่าทางเราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของทุกท่านให้กับบุคคลที่สามอย่างแน่นอน หากเรายังไม่ได้รับความยินยอมจากทุกท่าน
  3. การใช้งานการทางเว็บ ufabetbuild.xyz = หากท่านต้องการใช้บริการกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz ทุกท่านต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น การวางเดิมพัน , การชำระเงิน , การถอนเงิน ซึ่งทุกท่านต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ทุกประการ
  4. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดในความรับผิดชอบ = ทางเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz ของเราจะปฏิเสธความผิดชอบสำหรับความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเรา รวมไปถึงข้อจำกัดในความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz ก็จะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการกับเว็บของเราเช่นเดียวกัน
  5. การปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขของเว็บ ufabetbuild.xyz = ทางเรามีสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้ตลอดทุกช่วงเวลา โดยที่เราไม่ต้องแจ้งให้กับทุกท่านทราบล่วงหน้า
  6. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา = ทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ufabetbuild.xyz ถือเป็นของเว็บ ufabetbuild.xyz ซึ่งทุกท่านไม่สามารถนำไปใช้หรือคัดลอกได้ หากท่านยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางเว็บ ufabetbuild.xyz
  7. การละเมิดข้อตกลงมีความผิดทางกฎหมาย = ข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมาย การขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะถูกไต่สวนตามกฎหมาย และหากท่านใดละเมิดข้อตกลงต่าง ๆ ภายในเว็บ ufabetbuild.xyz ทางเราจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
  8. การยกเลิกสมาชิกการเข้าใช้งานกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz = ทางเราจะทำการยกเลิกสถานะสมาชิกของทุกท่านทันที หากท่านละเมิดข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ แม้แต่ข้อเดียว
  9. การติดต่อกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz = หากทุกท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขต่าง ๆ ทุกท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contact@ufabetbuild.xyz
  10. การยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไข = การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabetbuild.xyz ถือเป็นการยอมรับข้อบังคับและเงื่อนไขที่ทางเรากำหนดไว้ทุกข้อ